Frich lager mange portretter og noen av dem finnes
her.