Hånddukken Antons historie begynner på en trapp i Venezuela. Hans naturlige vennlighet har

ført ham i kontakt med barn som av ulike grunner er utrygge på verden; ingen er utrygge på Anton.

Han fortjente å bli portrettert og flere av Frichs utstillinger er viet ham.