previous
next


Bleed

"Pegasus to Alexandria, bleeding" (Acryl - 80 x 80 cm) - S