previous
next


Beach

"Pegasus on the Beach of Alexandria" (Acryl - 80 x 80 cm)