Til ære for Pegasus – et kostelig og truet vesen . . .

På Galleri Vera deltok også flere av Frichs elever, bl.a. Miranda Libell.