...og på Kulturisten i regi av Nesodden Kunstforening deltok Frich bl.a.
med disse bildene i mai 2010