På Kulturisten i regi av Nesodden
Kunstforening deltok Frich bl.a. med disse bildene: