På Kulturisten i regi av Nesodden
Kunstforening deltok Frich med disse bildene: