Frich tok med seg et utvalg av sin Hallelujah-utstilling til Langesund,
der Leonard Cohen holdt en fantastisk konsert sommeren 2009.
Utstillingen ble holdt på Langesund Bad fom 16.juli tom 20.08.2009