Prosjekt Enoksens Arboret avsluttes med en utstilling i
Steigen, der Enoksens Arboret eksisterer den dag i dag. I tillegg har
det dukket opp merkelige bevingede dyr, som trives i arboretet spesielt
ved nattestid. Der føler de seg frie som Pegasusser og nyter det herlige
arboretet og dets mangfold