Curriculum Vitae Else-Helene Frich:

Født 1947

Utdannelse:
Statens Håndverks- og Kunstindustri-skole 1965 -69
Kunstpedagogisk kurs 1971 -72
Mosebekk-skolen 1995 -98
Fordypningskurs i Steiner-pedagogikk 2002-03
2. avdeling spesialpedagogikk 2005

Relevant praksis:
Kunst- & Håndverks-lærer i ungdomsskolen
Spesial-lærer i ungdomsskolen og videregående skole
Dukkemaker og -spiller

Utstillinger:
Deltatt på flere kollektiv- og separatutstillinger f.o.m. 1998

Elev av:
Gert Jynge
Olav Mosebekk
Hans Normann Dahl
Oscar Reynert Olsen

Innkjøpt av bl.a.:
Marionettemuséet, Stockholm
Temet Oy, Helsinki
Wrightegaarden, Langesund

Representert ved bl.a.:
Biblioteket i Alexandria

Arbeider med. flere teknikker - bl.a.:
Blyant
Pastell
Acryl

 

Bildet er laget av Kate Christoffersen